Az Operációkutatási Tanszéken a feladat része lehet programozási feladat elvégzése is, ez esetben rövidebb írásos terjedelem is elég lehet. Az alábbi táblázatban téma nevére kattintva rövid leírás olvasható róla. Ezek a leírások csak kiindulási pontként értelmezendőek: a konkrét témaválasztás a hallgató és témavezető közös megbeszélése során születik meg. Egyes témákhoz programozási feladat is tartozik a kiírásban, de a programozási és elméleti tevékenység aránya rugalmasan változtatható. Bármelyik téma bármelyik szakirányon választható, a javasolt szakirány csak tájékozódási pontul szolgál.

Tudnivalók a BSc szakdolgozattal kapcsolatban

BSc szakdolgozati témát a matematika valamely témaköréből vagy annak tanításából lehet választani. A szakdolgozat célja, hogy a hallgató elmélyedjen egy területen és azt a témavezető segítségével feldolgozza. Tipikus szakdolgozati téma lehet egy könyvfejezet megértése feladatok segítségével (matematikus és tanár szakirányon), vagy egy alkalmazott matematikai feladat megismerése, megoldása (elemző és alkalmazott matematikai szakirányon). Önálló matematikai eredményeket nem várunk el, önálló munkát azonban igen. Ez nemcsak az irodalom feldolgozását és az anyag megértését jelenti, hanem például önálló feladatmegoldást, feladatok, programok vagy népszerű anyagok készítését is. A dolgozat elvárt terjedelme körülbelül 30 oldal. A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető(k) segíti(k). A témavezető(ke)t a hallgató az egyetem oktatói és tudományos kutatói közül választhatja ki. Az illetékes tanszékvezető jóváhagyásával külsű szakembert is fel lehet kérni témavezetőnek. Szakdolgozati témát (legkésőbb) a (tervezett) záróvizsga-időszak kezdete előtt 6 hónappal kell választani, tehát az ajánlott tanterv szerint haladóknak az 5. félévben november 15-ig. A tanszékek minden év október 15-ig meghirdetik az aktuális szakdolgozati témákat. A szakdolgozatot témavezetői véleménnyel együtt két bekötött példányban legkésőbb a záróvizsga előtt 3 héttel kell leadni a Matematikai Intézet tanulmányi titkárságán. Még a leadás előtt elektronikus formában, pdf-file-ként is fel kell tölteni az Intézet honlapján leírt módon. A szakdolgozatot a záróvizsgán, a szakdolgozat teljes témájáról folytatott interaktív beszélgetés keretében kell megvédeni. A szakdolgozatra és a védésre a hallgató külön érdemjegyet kap, ezeket a záróvizsga-bizottság állapítja meg. A védés céljai közé tartozik annak ellenőrzése, hogy a hallgató megfelelő mélységben érti-e a szakdolgozat témájához tartozó alapfogalmakat.